fbpx
Logo Hair Me Up
Umów wizytę
Zobacz
Hair me up

Regulamin

Regulamin

by Magdalena Murowańska

§1

1. Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Fryzjerskim HAIR ME UP, ul. Basztowa 23/2 oraz odsprzedaży kosmetyków na terenie salonu.
2. Decydując się na jakikolwiek zabieg (strzyżenie / koloryzacja / pielęgnacja / upięcie) oraz zakup produktów, Klient akceptuje poniższy Regulamin.
3. Regulamin Salonu został stworzony w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, kontroli bezpieczeństwa Pracowników oraz Klientów, a także skrócenia czasu oczekiwania na termin poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących niestawiania się na umówione wizyty.

§2

1. Salon Fryzjerski HAIR ME UP jest otwarty w następuje dni, w następujących godzinach: Poniedziałek 9-17, Wtorek 12-20, Środa 9-17, Czwartek 12-20, Piątek 9-17, Sobota 9-17.
2. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Klientów oraz w okresach świątecznych bądź ustawowo wolnych od pracy.
3. Przed przyjściem do salonu w celu dokonania zakupu kosmetyków Klient proszony jest o kontakt telefoniczny i potwierdzenie dostępności produktów oraz potwierdzenia, że salon jest otwarty.
4. Salon funkcjonuje tylko w systemie rezerwacyjnym, nie ma możliwości wykonania usługi bez wcześniejszej rezerwacji.

§3

1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Booksy oraz portalu Instagram. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie lub kilka minut przed.
2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest stawienie się na umówioną wizytę w wyznaczonej godzinie. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Salon HAIR ME UP zastrzega sobie prawo do niewykonania pełnej usługi lub całkowitej odmowy jej wykonania, jeśli nie wystarczyłoby na nią czasu (np. skomplikowane strzyżenie z cieniowaniem).
3. W przypadku rezerwacji wizyty online, Salon HAIR ME UP zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online, po uprzednim poinformowaniu Klienta, lub zmiany terminu wykonania usługi ze względu na niewystarczający czas zarezerwowany przez Klienta.
4. W celu dokonania pierwszej rezerwacji wizyty w naszym salonie, rekomendujemy wcześniejszą konsultację na żywo lub telefonicznie. Salon zastrzega sobie, że może poprosić Klienta o  przesłanie zdjęć poglądowych aktualnego stanu włosów w celu dobrania jak najlepszej usługi.
5. Klient umawiając się na zabieg zobowiązany jest do podania prawdziwego imienia, nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego.

§4

1. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mają możliwość korzystania z usług Salonu Fryzjerskiego HAIR ME UP wyłącznie za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.
2. Rezerwacja usługi w Salonie Fryzjerskim HAIR ME UP jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
3. Przystąpienie do wykonania usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usługi. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.
4. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku wątpliwości bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi, pracownik Salonu ma prawo do odmowy przeprowadzenia usługi lub zmiany terminu rezerwacji ze względu na dobrostan Klienta, np przy zabiegach rozjaśniania, trwałej ondulacji, czy nanoplastii.
5. Każdorazowo wizytę należy potwierdzić najpóźniej do 24h przed rozpoczęciem. Wizyta niepotwierdzona jest równoznaczna z anulacją terminu.
6. W celu potwierdzenia wizyty należy skontaktować się z salonem poprzez Booksy, SMS lub telefonicznie. Pracownik Salonu będzie kontaktować się ze wszystkimi Klientami, którzy nie potwierdzą wizyt o czasie – 1x telefonicznie oraz 1x SMSowo. W przypadku braku kontaktu wizyta zostaje anulowana, a termin wykorzystany dla innego Klienta oczekującego na liście
rezerwowej.
7. Odwołać usługę można najpóźniej do 24 h przed umówionym terminem. Należy ją usunąć przez aplikację Booksy lub skontaktować się telefonicznie bezpośrednio z Salonem.
8. Salon HAIR ME UP akceptuje jedną nieobecność na umówionej wizycie bez anulacji 24 h przed, wyłącznie z przyczyn losowych.
9. W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawił się na umówionej wizycie, przy umawianiu kolejnejpoproszony zostanie o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy bezzwrotnego zadatku w wysokości 100% ceny kolejnej usługi. Zadatek przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
10.Dla osób notorycznie niestawiających się na wizyty i odwołujących je w ostatniej chwili prowadzona jest czarna lista. System do rezerwacji pokazuje nam wszystkie anulowane wizyty. Takim osobom Pracownik recepcji ma prawo odmówić rezerwacji terminu.
11. Salon HAIR ME UP prowadzi listę rezerwową dla wszystkich Klientów chcących szybciej skorzystać z usług. Zapisanie się na nią jest dobrowolne oraz nie wymaga żadnej przedpłaty. Przy zapisie Pracownik salonu ma obowiązek poprosić Klienta o dane kontaktowe.
12. W celu rezerwacji usługi bardzo czasochłonnej (np. Air Touch, nanoplastia, trwała ondulacja, niektóre balejaże czy korekty koloryzacji) lub wymagające jednoczesnej pracy dwóch stylistów, salon HMU będzie pobierał bezzwrotny zadatek w wysokości 400 zł na poczet usługi. Kwota ta jest odejmowana od sumarycznej kwoty usługi w dniu jej wykonania.
13.Salon zastrzega sobie możliwość usuwania wizyt bez uprzedzenia w przypadku rezerwacji kilku terminów w danym tygodniu / miesiącu przez jedną osobę. Jeśli rezerwacje są dla Państwa bliskich, prosimy o kontakt z Pracownikiem recepcji i uprzedzenie, że na jedne dane osobowe będzie zapisanych kilka osób, czy też adnotację w systemie rezerwacyjnym Booksy.

§5

1. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie lub waloryzacji ze względu na inflację, o czym Klient zostanie niezwłocznie
poinformowany drogą mailową oraz przed wykonaniem usługi.
2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi w przypadku zabiegów nanoplastii, keratynowego prostowania, trwałej ondulacji, Air Touch, korekty koloryzacji oraz dekoloryzacji, Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.
3. Każda z cen (oraz czas trwania) usług świadczonych w Salonie może ulec zmianie w przypadku gdy Klient ma bardzo długie lub bardzo gęste włosy, o czym pracownik Salonu ma obowiązek poinformować przed przystąpieniem do wykonania usługi, a Klient ma prawo do odmowy wykonania danej usługi.
4. Ceny podane w cenniku nie podlegają negocjacji. Nie prowadzimy kart stałego Klienta ani karnetów ilościowych. Każdego Klienta obowiązują te same ceny. Zapisując się do Newslettera każdy Klient jest informowany drogą mailową o aktualnych promocjach.
5. Za usługi świadczone w Salonie HAIR ME UP Klient zobowiązany jest uiścić płatność gotówką, blikiem, natychmiastowym przelewem (wraz z okazaniem potwierdzenia) lub kartą płatniczą.
6. Rezerwując wizytę Klient oświadcza, że zapoznał się z cennikiem.
7. Personel HAIR ME UP nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Salonu.
8. Ze względu na brudny charakter pracy prosimy o przemyślane stylizacje i nieprzychodzenie do Salonu w ulubionym stroju (lub zabranie czegoś na przebranie się przed rozpoczęciem wizyty), gdyż może on zostać zniszczony farbą.
9. Pracownicy salonu nie biorą odpowiedzialności za zabrudzone podczas wykonywania usługi ubrania Klienta. Prosimy nie przychodzić w: swetrach z golfem, koszulach z kołnierzem, bluzach z kapturem. Wszystkie te stylizacje uniemożliwiają dokładne wykonanie usługi i zwiększają ryzyko zniszczenia odzieży.
10.Na terenie Salonu Fryzjerskiego prowadzona jest odsprzedaż produktów kosmetycznych, które nie podlegają zwrotom ani wymianom, dlatego bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

§6

1. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń przekazanych po wykonanej usłudze, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez Pracownika Salonu. Wyłącznie stosowanie się do wskazanych zaleceń może zagwarantować najlepsze rezultaty i pożądane efekty po wykonanej usłudze (w tym polecane lub odradzane kosmetyki / konkretne składniki
produktów).
2. Niestosowanie się do zaleceń Stylisty powoduje brak możliwości składania reklamacji na wykonane usługi.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na wykonane usługi w Salonie Fryzjerskim HAIR ME UP niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wykonania usługi.
4. Klient składa reklamację osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub telefonicznie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W Salonie HAIR ME UP preferowana forma kontaktu podczas reklamacji to rozmowa osobista lub telefoniczna, dzięki której da się najskuteczniej ocenić powstały podczas zabiegu
problem.
6. W przypadku złożenia reklamacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do osobistego stawiennictwa w Salonie w celu dokonania oględzin włosów. Odmowa lub brak stawiennictwa jest jednoznaczny z odrzuceniem złożonej reklamacji.
7. Salon Fryzjerski HAIR ME UP zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w najszybszym możliwym terminie, niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą mailową na adres wskazany przez Klienta lub przekazywana telefonicznie.
8. W przypadku ewentualnych poprawek zabiegów po przyjętej reklamacji, dodatkową usługę wykonuje wyłącznie ten sam Stylista, który wykonywał ją pierwotnie.
9. Nie dokonujemy zwrotów finansowych za wykonane usługi, a jedyną formą rekompensaty są ewentualne poprawki.

§7

1. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez HAIR ME UP SP. Z O.O. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Przed przystąpieniem do pierwszej wizyty w Salonie każdy Klient zostanie poproszony o podpisanie obowiązkowej zgody RODO w formie pisemnej oraz nieobowiązkowych zgód marketingowych w celu otrzymywania newslettera z promocjami.
3. W salonie wykonywane są zdjęcia i nagrania video efektów koloryzacji, więc Pracownik Salonu ma obowiązek poprosić o zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku. Zgoda Klienta nie jest obowiązkowa.

§8

1. Teren Salonu Fryzjerskiego HAIR ME UP objęty jest monitoringiem.
2. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, Klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
3. Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy.
4. Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 30 dni, po których upływie podlegają zniszczeniu.

§9

1. Salon prowadzi sprzedaż bonów podarunkowych w formie papierowej. Bon może zostać wykorzystany na wykonanie dowolnej usługi lub zakup kosmetyków.
2. Płatność za bon akceptowana jest tylko gotówką, a paragon wydawany jest osobie obdarowanej w dniu realizacji bonu.
3. Jeżeli osoba obdarowana bonem upominkowym nie stawi się na umówioną wizytę i nie powiadomi Salonu o swojej nieobecności 24h przed terminem, bon traktuje się jako zrealizowany.
4. Bonów nie wymieniamy na gotówkę.

§10

1. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa dzieci, surowo zabraniamy przebywania dzieci w salonie bez opieki. W sytuacjach awaryjnych prosimy o zapewnienie im odpowiedniego nadzoru w postaci dodatkowego opiekuna.
2. W Salonie HAIR ME UP nie przyjmujemy na usługi dzieci poniżej 7 roku życia. Umawianie wizyt dla dziecka na swoje dane będzie skutkowało anulacją wizyty.
3. Do salonu można przychodzić ze zwierzętami.

§11

1. Zarząd HAIR ME UP SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu.
3. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
4. Ewentualne skargi, zażalenia i wnioski należy kierować do Menadżera Salonu – Olgi Kapustki lub bezpośrednio do Stylisty wykonującego zabieg.