fbpx
Logo Hair Me Up

Dofinansowania

Dobrze wiemy, że na sam dźwięk słowa ‘dofinansowanie’, oczami wyobraźni widzisz stosy dokumentów do wypełnienia! 

Tym razem jednak mamy dla Ciebie zaplecze ekspertów w temacie – i pomożemy Ci przejść przez ten proces krok po kroku. 

Czytaj dalej i dowiedz się, jakie kroki możemy wspólnie podjąć, aby uzyskać dofinansowanie dla Twojej firmy.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS w 2022 roku?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) od roku 2014 prężnie wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Środki pochodzące z tego funduszu są ogólnodostępne, więc mogą je pozyskać zarówno przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe jak i wszystkie jednostki z sektora publicznego. Jedynym warunkiem koniecznym jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu.

W roku 2022 do wykorzystania będzie prawie 224 milionów złotych.

Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%!

Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu, lecz z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, co oznacza, że do wykorzystania jest ponad 16 000 złotych na osobę!

Sprawdź też listę aktualnych naborów wniosków o dofinansowanie z KFS w Twoim powiecie, klikając w przycisk poniżej.

KROK 1 -> Uzupełnienie wniosku i wypełnienie go w PUP

Aktualny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie na stronie PUPu. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o środki KFS należy spełniać warunki o przyznaniu pomocy de minimis oraz jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy. Na rok 2022 wyznaczono 7 priorytetów głównych tzw. „puli ministra” oraz 3 priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS.

 

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 177 470 tys. Zł.

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej 

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. Zł

 

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 

Wnioski o uzyskanie dofinansowania z rezerwy KFS zazwyczaj są prowadzone w osobnym naborze, najczęściej odbywa się to w drugiej połowie roku, w sytuacji gdy są jeszcze dostępne środki.

 

Załącznik dotyczący programu kształcenia ustawicznego, który jest wymagany przy składaniu wniosku zawsze dostarcza instytucja szkoleniowa, czyli w tym wypadku Compendium CE. Dostarczamy także, pełną dokumentację wymaganą od Instytucji szkolącej przy ubieganiu się o dofinansowanie, gwarantującą w tej kwestii uzyskanie najwyższej ilości punktów. Wnioski można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego).

Krok 2 → Decyzja urzędu pracy oraz podpisanie niezbędnych dokumentów

Po około 30 dniach powinniście otrzymać decyzje z urzędu o przyznaniu dofinansowania. Czasami ten okres może się jednak wydłużyć. W przypadku pozytywnej decyzji urzędu, konieczne jest podpisanie umowy między wnioskodawcą, a Urzędem Pracy. Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, wskazane we wniosku. Jeśli Urząd Pracy, bądź Wy jako uczestnicy szkolenia tego wymagają, Compendium CE podpisuje także umowę o realizacje szkoleń na które zostały przyznane środki z dofinansowania.

Krok 3 -> Realizacja szkoleń oraz dostarczenie dokumentów do PUP po odbytym szkoleniu

Po spełnieniu niezbędnych formalności nadszedł czas realizacji szkolenia. Po odbytym szkoleniu wystawimy fakturę z 14 dniowym okresem płatności, a po jej opłaceniu, należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy niezbędne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu oraz dokonanie opłaty za szkolenia.

AKTUALNE NABORY KFS W 2022 ROKU:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy już wystartował. W roku 2022 do wykorzystania na szkolenia i rozwój pracowników jest prawie 224 miliony złotych!

Sprawdź też listę aktualnych naborów wniosków o dofinansowanie z KFS w Twoim powiecie, klikając w przycisk poniżej.

Strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych oraz społecznościowych.
Rozumiem i akceptuję